صفحه هنرمندان | هاوار امینی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
هاوار امینی
1360، مریوان // لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان // فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس // برگزیده سومین جشن عکس دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان 1387 // برگزیده یازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران 1387 // شرکت در نمایشگاه بین المللی Art dubai 2009 //

 

تبلیغات