صفحه هنرمندان | فرهاد پیلان جواهریان
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
فرهاد پیلان جواهریان
متولد 1339، تهران، ایران// برحسب پروژه‌هایش در ایران و آلمان زندگی و کار می‌کند// تحصیلات لیسانس گرافیک و هنر از دانشگاه فرایبورگ، آلمان، 1371// نمایشگاه‌ها نمایشگاههای انفرادی در آلمان، سوئیس، فرانسه و ایران// نمایشگاههای گروهی در آلمان//

 

تبلیغات