صفحه هنرمندان | زهرا نظری
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
زهرا نظری
متولد ۱۳۶۴، همدان / دیپلم نقاشی از هنرستان تهذيب۱۳۸۱/کارشناسی نقاشی،دانشگاه ازاد، تبريز۱۳۸۶/عضو انجمن نقاشان تبريز/عضو انجمن نقاشان همدان/نمایشگاه انفرادی همدان۱۳۸۳/ چندین نمایشگاه گروهی با اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز ۱۳۸۶-۱۳۸۲/ نمايشگاه انفرادی تهران گالری باران۱۳۸۷/کسب مقام دوم در سومین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان138۱/کسب مقام دوم در نخستین همایش تولیدات اثار هنری استان همدان1381/کسب مقام سوم در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان1382/ هنرمند منتخب در ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان 1384/کسب مقام اول در رشته نقاشی و مقام دوم در رشته طراحی جشنواره دانشجویی دانشگاه ازاد تبریز13۸۳/ راهیابی اثار به نمایشگاه مسابقات 2سالانه جهان اسلام138۵/راهیابی اثار به نمایشگاه جشنواره هنر جوان1387/نمایش و چاپ اثر در سازمان ایرانی مجامع بین الملل تهران ۱۳۸۸/

 

تبلیغات