صفحه هنرمندان | لادن افشارزاد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
لادن افشارزاد
دیپلم رشته گرافیگ از تهران باغچه بان شماره2سال1380در تهران// لیسانس در رشته نقاشی از دانشگاه آزاد هنر و معماری سال 1380در تهران// فوق لیسانس رشته نقاشی از دانشگاه آزاد هنر و معماری سال 1382در تهران// 1386 عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران// 1387 عضو انجمن تصویرگران کودک نمایشگاه نگارخانه برگ سال1379//نمایشگاه جهان کودک سال1381// نمایشگاه روز جهان بهزیستی سال1382// نمایشگاه موضوع روز نیایش سال1386// نمایشگاه روز جهانی معلولین نگارخانه اندیشه حوزه هنری سال1386// نمایشگاه فرهنگسرای نیاوران سالانه انجمن هنرمندان نقاش1387// نمایشگاه موزه امام علی تجسمی به نفع ایتام ایدز1387// نمایشگاه فرهنگسرای نیاوران آثار هنری ناشنوایان کشور1387// نمایشگاه فرهنگسرای هنر(ارسباران) 1387// نمایشگاه چهارمین نمایشگاه و مسابقه هنر و ورزش المپیک1387// نمایشگاه جشنواره آفرینش 1387// نمایشگاه نقاش اعضای انجمن هنرمندان با عنوان (ذهنی طراحی)-نگارخانه ممیز-خانه هنرمندان-1387//نمایشگاه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی حمایت از حرکتهای انسان دوستانه رنگ مهربانی1388// نمایشگاه دومین جشنواره طراحی معاضر ایران(نگاه دوم) نگارخانه پردیس1388// نمایشگاه نقاش اعضای انجمن هنرمندان طراحی معاصر 1388//نمایشگاه جشنواره بین اللملی هنرهای تجسمی دانشجویان 1388// نمایشگاه انجمن نقاشان در خانه هنرمندان 1389//نمایشگاه نقاشی و تصویرگرکودک نگارخانه ی غلامحسین نامی در خانه هنرمندان 1389// نمایشگاه نقاشی و ویدئوآرت مسابقه ملی هنر فناوردی نانو در نمایشگاه بین المللی تهران 1389// فعالیتهای تصویرگران: مجله های کیهان بچه های – مجله سروش و نوجوانان// روزنامه شرق// روزنامه همشهری// مجله دنیای زنان// روزنامه جام جم// نمایشگاه تصویرگران سالانه در موزه امام علی 1389//

 

تبلیغات