صفحه هنرمندان | نسرين اسماعيلی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
نسرين اسماعيلی
متولد ۱۳۶۲ تهران / کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربيت مدرس/۱۳۸۶ کارشناسی نقاشی دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران/نمايشگاههای گروهی : ۱۳۸۸ نمايشگاه طراحی خانه هنرمندان ايران/۱۳۸۸ شرکت در جشنواره طراحی معاصر ايران(شهر)پرديس ملت/ ۱۳۸۷ نمايشگاه نقاشی خانه هنرمندان ايران/۱۳۸۷ نمايشگاه گروهی نقاشی گالری طراحان آزاد/۱۳۸۷ نمايشگاه صد اثر صد هنرمند گالری گلستان/۱۳۸۴ نمايشگاه طراحی ساختمان تجسمی دانشگاه تهران/۱۳۷۸ نمايشگاه نقاشی فرهنگسرای بانو/شرکت در ۳ ورکشاپ نقاشی

 

تبلیغات