صفحه هنرمندان | مهرداد نراقی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهرداد نراقی
متولد 1357، تهران، ایران// تحصیلات: لیسانس مهندسی شناخت مواد، دانشکده فنی دانشگاه شریف، تهران، ایران// فعالیت: 1379: راه‌اندازی گروه وارا (هنرهای بصری) همراه با کوروش ادیم، صالح تسبیحی، صدرا وجدانی، امیرحسین ابن الدین// از سال 1383 به تنهایی شروع به فعالیت می‌کند// نمایشگاه‌ها: 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری سیحون، تهران// 1383: نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری سیحون،‌ تهران// 1383: شرکت در ماجدانک 2004 هفتمین سه‌سالانة بین‌المللی هنر لوبلین، لهستان// 1383: نهمین دوسالانة عکاسی تهران، گالری هنری خیال،‌ تهران// 1384: نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری جادة ابریشم، تهران// 1385: نمایشگاه گروهی عکاسی/ ویدئو، گالری جادة ابریشم، تهران// 1386: دوسالانة تصاویر جهان، موزة دو کوای برنلی، پاریس، فرانسه//

 

تبلیغات