صفحه هنرمندان | سيد امين باقري
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
سيد امين باقري
متولد1360 ليسانس نقاشي (سوره)1384 // فوق ليسانس نقاشي (دانشکده هنر ومعماري دانشگاه آزاد) // عضو رسمي انجمن طراحان گرافيک ايران // برگزيده ممتاز جشنواره طراحي معاصر ايران ( سندوزي) 1386 // برگزيده بخش نقاشي چهاردهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي سراسر کشور 1386 // برگزيده بخش طراحي سيزدهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي سراسر کشور 1385 // نفر سوم اولين جشنواره بزرگ هنرهاي تجسمي فارس 1382 (نمايشگاه هاي انفرادي) // نمايشگاه نقاشي، گالري هما، آذر1388 // نمايشگاه مشارکتي طراحي خلاقيت مضاعف ، خانه هنرمندان ايران، گالری میرمیران خرداد 1388 // نمايشگاه طراحي، گالري هما، شهريور 1387 // نمايشگاه طراحي ، خانه هنرمندان شيراز 1384 و ... ( نمايشگاه های گروهی) نمايشگاه گروهي نقاشي، گالري خارک، آبان 1388// نمایشگاه طراحی انسان تکرار انسان و هم انديشی طراحی امروز، گالری آريا ۱۳۸۵ // نمايشگاه گروهی طراحی گالری سم اسکورر لينکلن انگليس ۲۰۰۵// نمايشگاه گروهی نقاشی نوگرای فارس، موسسه صبا ۱۳۸۴// و...

 

تبلیغات