صفحه هنرمندان | بابک روشنی نژاد
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
بابک روشنی نژاد
متولد 1356// تحصیلات: دانشجوی علوم سیاسی// نقاش و نویسنده// نمایشگاه‌های انفرادی: 1384 فوروم هنرمندان ایرانی، تهران// 1380 هنر مفهومی، هتل بوعلی، همدان// 1379 هتل بوعلی، همدان// نمایشگاه‌های گروهی: 1387 اکسپو هنر، مرکز فرهنگی صبا، تهران// 1386 گالری اثر، تهران// 1386 گالری الهه// 1386 گالری ماه مهر//

 

تبلیغات