صفحه هنرمندان | امیر حسین ابن الدین
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
امیر حسین ابن الدین
متولد 1360، تهران.// تحصیلات: دیپلم طراحی گرافیک، 1378 // لیسانس نقاشی، 1385 // جوائز: 1385: برندة دهمین دوسالانة نقاشی، مرکز هنری فرهنگی صبا، تهران// 1385: اولین جایزة جشنوارة هنرهای زیبا، مرکز فرهنگی نیاوران// نمایشگاه‌ها: 1385: نمایشگاه گروهی طراحی، گالری آریا، تهران// 1385: نمایشگاه گروهی نقاشی، مرکز هنری قزوین، قزوین// 1385: نمایشگاه گروهی عکس/هنر ویدئویی، گالری آریا، تهران// 1384: نمایشگاه هنرمندان واقع‌گرا و فوق‌واقع‌گرای معاصر ایرانی، مرکز فرهنگی نیاوران، تهران// 1384: نمایشگاه بین‌المللی نقاشی، طبیعت در هنر مشرق زمین، مرکز هنری فرهنگی صبا، تهران// 1383: دوسالانة عکاسی، مرکز فرهنگی هنری صبا، تهران// 1382: هفتمین سه‌سالانة هنر لهستان (عکاسی)، ماجدانیک، لوبلین، لهستان.// 1381: نمایشگاه عکاسی گروه وارا، گالری سیحون، تهران// 1380: نمایشگاه عکاسی گروه وارا، گالری سیحون، تهران//

 

تبلیغات