صفحه هنرمندان | مهگامه پروانه
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهگامه پروانه
متولد 1351، تهران، ایران// تحصیلات: فارغ‌التحصیل رشتة عکاسی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران// فعالیتها: عکاسی تئاتر// عکاسی سینما// دستیار کارگردان رئیس بخش عکاسی تلویزیون ایران// فتوژورنالیست و روزنامه‌نگار شماری از روزنامه‌های ایرانی// نمایشگاه‌ها: 1384: زورخانه، گالری جادة ابریشم// 1384: لوس‌آنجلس، گالری هنری فرهنگی// 1383: رودرو، آرت‌اسپیس فرمانت، دوبی// 1383: نگاهی به زنان ایران، بروکسل // 1383: FNAC، هتل دوویل، پاریس// 1383: پارلمان اروپا، بروکسل// 1384: پاریس فوتو، کاروسل لوور، پاریس// 1383: 72 عکس، گالری گلستان// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی ، گالری هنری فرهنگی، لس‌آنجلس// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی ، عکس‌خانة شهر، تهران// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی ، موزة عکاسی، تهران// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی ، گالری هنری فرهنگی، لس‌آنجلس// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی ، همایش های غیر دولتی، گالری تهران// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی، دانشگاه مارج بولوچ، استراسبورگ// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی، جشنوارة زنان ایرانی ماری دوری// 1382: نمایشگاه گروهی عکاسی، دانشگاه پاریس، پانتئون سوربن// 1381: عکاسی بازار، گالری جادة ابریشم، تهران// 1381: نمایشگاه گروهی عکاسی، مرکز نمایشگاه‌های غیردولتی، تهران// 1381: نمایشگاه گروهی عکاسی، فتوژورنالیستهای ایرانی.// 1381: نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری جادة ابریشم، تهران// 1380: نمایشگاه گروهی عکاسی، خانة هنرمندان، تهران// 1379: نمایشگاه گروهی عکاسی، فتوژرونالیسم ایران، تهران//

 

تبلیغات