صفحه هنرمندان | بهمن محمدی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
بهمن محمدی
متولد 1363// نمایشگاه ها: 1388- نیویورک- گالری کنواس// 1388- گالری آرت سنتر// 1388- گالری نار// 1386- گالری هما // 1385- گالری آریا- انفرادی// 1385- گالری ماه مهر// 1384- گالری هما// و... جوایز: 2008 - برنده هفتمین بینال نقاشی معاصر ایران- موزه هنرهای معاصر// 2006 - برگزیده ویژه جشنواره هنرهای تجسمی- نیاوران// 2004 - نفر برگزیده رئالیسم و هایپررئالیسم- نیاوران//

 

تبلیغات