صفحه هنرمندان | الناز جوانی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
الناز جوانی
متولد تبریز 1364 // فارغ التحصیل دانشگاه هنر تهران 1388// نمایشگاه های انفرادی : گالری هما ، 1389// نمایشگاه های گروهی : دو سالانه تصویر سازی .1381 // گالری هنر . 1384.1386//گالری دختران .1386 // دوسالانه دامون فر.فرهنگسرای نیاوران .1387 // پنجره ای رو به طراحی.گالری محسن 1389 // پنجمین سالانه منتخب نسل نو ، پردیس ملت 1389

 

تبلیغات