صفحه هنرمندان | مهتا مشایخی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهتا مشایخی
متولد1358/کارشناسی نقاشی(دانشگاه هنر و معماری)/ نمایشگاههای انفرادی:گالری میرک(مشهد)1383/گالری نار1387/ گالری نار1388/ گالری های گروهی:گالری ماه 1387/گالری نار1387 و1388/ Canvase New York ART:2009 /

 

تبلیغات