صفحه هنرمندان | آلاله تفرشی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
آلاله تفرشی
متولد ۱۳۶۴// کارشناسی ارشد در رشته ی نقاشی از دانشگاه- علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی سابق)// نمايشگاه گروهي نقاشی در گالری هور ۱۳۸۸// نمايشگاه گروهی هنرمندان معاصردر پاريس۱۳۸۸// نمايشگاه گروهی نقاشی در قزوين ۱۳۸۸// منتخب ۲سالانه ی نقاشی قزوين ۱۳۸۸

 

تبلیغات