صفحه هنرمندان | محمدحسن نیکبخت
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
محمدحسن نیکبخت
متولد 1361// کارشناسی نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران 1388// نمایشگاه انفرادی، مجموعه ی قـارچ های بی تعبیر، گالری سین، تهران 1389// شرکت در هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران، نگارخانه صبا، تهران 1386// نخستین جشنواره هنرهای تجسمی شهر، موزه امام علی(ع)، تهران 1387// سومیـن نمایشگاه منتخب نسل نو گالری هما، کاخ موزه نیاوران، تهران 1387// دومین جشنواره طراحی معاصر ایران (نگاه دوم)، گالری ملت، تهران 1388// چهارمین نمایشگاه منتخب نسل نو گالری هما، گالری ملت، تهران 1388

 

تبلیغات