صفحه هنرمندان | فردين اسفندياری
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
فردين اسفندياری
متولد ۱۳۷۱ مراغه//ديپلم مجسمه سازی//شرکت در نمايشگاه اختصاصی سازمان ملی نخبگان کشور به عنوان نخبه هنری//شرکت در مسابقات مجسمه سازی از برف مشهد//شرکت در مسابقه جهاني مجسمه سازی asc//شرکت در مسابقه آنلاين پرسبوک//شرکت در ششمين دوسالانه مجسمه سازی//شرکت در بخش مجسمه سازی جشنواره جهانی مقاومت//کسب ۶ دوره مقام اول مسابقات مجسمه سازی برگزار شده توسط آموزش و پرورش.

 

تبلیغات