صفحه هنرمندان | کريم اله خانی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
کريم اله خانی
کريم -اله خانی متولد ۵۳نيشابور /مدرس دانشکده هنر (سوره کرمان)/فعاليت هنری ام در زمینه طراحی-نقاشی و هنر جدید میباشد/حضور در سومین و چهارمین نمایشگاه هنر جدید ایران سالهای ۸۳و۸۶ /حضور در اولین نمایشگاه نقاشان رئالیزم و هایپر رئالیزم ایران-فرهنگسرا نیاوران ۸۴/حضور در اولین جشنواره آزادگان- صبا۸۹ /برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی / حضور در چندین نمایشگاه و جشنواره بین المللی نقاشی و هنر جدید/عضو هیئت کارشناسی موزه هنرهای معاصر کرمان در بخش هنر جدید

 

تبلیغات