صفحه هنرمندان | صبا فرهودنیا
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
صبا فرهودنیا
متولد( 1366)تهران //کارشناس نقاشی (1388) و دانشجو کارشناسی ارشد پژوهش هنر (دانشگاه علم و فرهنگ)// شرکت در نمایشگاه آرت اکسپو پکن،چین 1389 // شرکت در جشنواره هنرمندان جوان ، لندن ، 1388// شرکت در "جشنواره منتخب نسل نو"( گالری هما) پردیس سینمایی ملت ،تهران، 1388 // شرکت در جشنواره "رنگ مهربانی"( گالری فام)، تهران، 1388// نمایشگاه گروهی نقاشی ، گالری بهزاد، تهران، 1386 // نمایشگاه گروهی طراحی ، موزه رضا عباسی ، 1380

 

تبلیغات