صفحه هنرمندان | شراره صباغ پور
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
شراره صباغ پور
متولد 1346 - بابل // فارغ التحصیـل رشته پرسـتاری درمقطع لیسـانس از دانشـگاه شهیـد بهشتی// مدت 2 سـال در دانشـکده هنرهای زیبای دانشـگاه تهــران دوره های طراحی و نقاشی را گذرانده // شرکت در 21 نمایشگاه گروهی و 2 نمایشگاه انفرادی نقاشی// نشان نقره انجمن نقاشان حرفه ای جهان 1391// دریافت تقدیرنامه نمایشگاه هنر ونقش آن در جهانی شدن سال1387// دریافت تقدیرنامه از موزه دکتر سندوزی 1388// دریافت تقدیرنامه نمایشگاه ایران برای ژاپن از سفیر ژاپن 1390// چاپ اثر در کتاب در کتاب رنگ مهربانی 1388// چاپ اثر در کتاب سیزدهمین آرت اکسپو چین 1389// چاپ اثر در کتاب 150 هنرمند برگزیده مسابقه آرت اکسپو تهران 1390// نمایشگاه ها: نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری جوانه سال 1378 // نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر سال 1379// نمایشگاه گروهی نقاشی درگالری الهه سال 1379// نمایشگاه انفرادی در گالری شخصی سال 1380// نمایشگاه گروهی نقاشی درفرهنگسرای بهمن سال 1382// نمایشگاه نقاشی با عنوان شب در خانه هنرمندان سال 1386// نمایشگاه گروهی نقاشی در فرهنگسرای ابن سینا سال 1386// نمایشگاه گروهی انجمن در موزه هنرهای زیبا سعد آباد سال 1386// نمایشگاه گروهی پاییز نیاوران درفرهنگسرای نیاوران سال 1387// نمایشگاه گروهی نقاشی در موزه سندوزی سال 1387// فستیوال رنگ مهربانی درحمایت از حرکت های انسان دوستانه دفتر ملل متحد در سازمان مجامع بین المللی (اوچا) سال 1388// نمایشگاه گروهی نقاشی در موزه سندوزی سال 1388// نمایشگاه گروهی طراحی در خانه هنرمندان سال 1388// نمایشگاه سالانه انجمن نقاشان در خانه هنرمندان سال 1389// صد اثر صد هنرمند درگالری گلستان سال 1389 // آرت اکسپو چین سال 1389// اولین بازار فروش انجمن نقاشان گالری برگ سال 1389 // نمایشگاه گروهی ایران برای ژاپن در خانه هنرمندان سال 1390// نمایشگاه انسان از نگاه معاصردر خانه هنرمندان سال 1390 // نمایشگاه تابلوهای کوچک گالری آریا سال 1390// نمایشگاه نقاشی انفرادی گالری عقیلی سال 1391 // نمایشگاه تابلوهای کوچک گالری آریا سال 1392// نمایشگاه نقاشی زنان نقاش ایران در خانه هنرمندان خرداد1392

 

تبلیغات