صفحه هنرمندان | یوسف حسینیون
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
یوسف حسینیون
متولد 1342 مشهد،هنرمند خود آموخته// فعالیت‌های هنری: 1369-طراحی و ساخت فضاهای داخلی مجتمع مسکونی در هلند// 1374 تا 1379 طراحی و ساخت فضاهای داخلی بيش از 37 شعبه Planet Video در آمريکا ايالت‌های ،شيکاگو، ويس کانسين و ميشيگان// 1382-طراحی فضاهای داخلی مجتمع مسکونی در مشهد// 1386-طراحی داخلی با عناصر طبيعت و الهامات معنوی در مشهد// 1387- ثبت لوگو با شعار "به خود آ" به شماره 09/3698836 در فرانسه// 1393-برگزاری نمايشگاه دائمی آثار هنری و صنایع‌دستی با عنوان "طبیعت و خودشناسی" برگرفته از عناصر طبيعی (نور،خاک،آب،گياه،حيوان)//

 

تبلیغات