صفحه هنرمندان | نوریه مظفری
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
نوریه مظفری
متولد رودسر، ایران// تحصیلات 1383 درس فوق‌لیسانس در بنیاد کمپوزیسیون با دون فَرِل، کانادا// 1382 درس A & D (تکامل و آفرینش کمپوزیسیون)، کانادا// 1381 دیپلم هنر و طراحی جواهر، دانشکدة کامیونیتی ون‌کوور، کانادا// 1375 فوق‌لیسانس هنر، دانشگاه آزاد، تهران// 1368 لیسانس هنر، دانشگاه الزهرا، تهران// جوایز 1384 فدراسیون هنرمندان کانادایی// 1375 مرکز فرهنگی بهمن، تهران، ایران// 1375 مرکز فرهنگی ابن‌سینا، تهران// تدریس دانشگاه آزاد، تهران// برنامه‌های هنر و فرهنگ، کانادا// ادامة تحصیل، کانادا// عضویت انجمن نقاشان کانادایی// فدراسیون هنرمندان کانادایی// هنرمندان پرتره کانادایی// شورای هنر، فضای هنر شهری// نوشته‌های منتشرشده// رشتة بیان 1386// خاطره 1387// نمایشگاه‌ها 12 نمایشگاه انفرادی و 92 نمایشگاه گروهی در بسیاری از کشورها از 1363// مجموعه‌ها کاناد، دوبی، انگلستان، فرانسه، کره، آلمان، ایران، نروژ، امریکا//

 

تبلیغات